Speedwayklubber i Norge

Speedway i Norge organiseres av Norges Motorsportforbund. Forbundet registrerer alle offisielle speedwayklubber, og har til sammen 21 klubber i registeret. De fleste klubbene befinner seg i Sør- og Øst-Norge, men det finnes også klubber på Vestlandet, på Innlandet og i Midt-Norge. Den nordligste klubben befinner seg i Trondheim.

Sør-Norge har hele 9 speedwayklubber. Disse er Grenland Speedway og Motorsykkelklubb, Lier Motorsportklubb, NMK Drammen, NMF Arr (også i Drammen), NMK Kongsberg, NMK Kristiansand, NMK Larvik, Oslo Motorsportklubb, og Re Motorsportklubb. På Østlandet finnes det 5 speedwayklubber. Disse er Borg Motorsykkelklubb i Sarpsborg, NMK Sarpsborg Rudskogen, Enebakk Motorsportklubb, NMK Follo, og NMK Romerike i. På Vestlandet finnes det kun 2 klubber. Disse er Elgane Motorsykkelklubb og Riska Motorsykkelklub. På innlandet, det vil si Oppland og Hedmark, finnes det 4 klubber. Disse er Lunner Motorsport, Mjøsa Speedwayklubb, NMK Sør Gudbrandsdal og Solør Motorsykkelklubb. Til slutt finnes det én klubb i Midt-Norge, nemlig MK Trondhjem Racing Klubb.

For å drive med speedwaykjøring må du bli medlem av en av disse klubbene. Disse klubbene holder på med speedwaykjøring på spesielt godkjente baner. For å bli medlem må du ha lisens. Du kan få nybegynnerlisens hvis du vil prøve deg, men for å få trenings- eller konkurranselisens må du følge et lisenskurs. Lisenskurset består av 8 timer teori og 8 timer kjøreteknikk.

Motorsyklene som brukes for speedwaykjøring kan ha varierende størrelser på motoren. På spesifikke størrelser henger det spesifikke aldersgrenser fast. For inntil 60 CC (kubikkcentimeter) er aldersgrensen 5 år. For inntil 85 CC er grensen 10 år. For motorer på inntil 125 CC er aldersgrensen 14 år, og for større sykler må du være 16 år.